Om Nordanvinden

 

Nordanvinden är ett spelarutvecklingsbolag med rötterna i norra Sverige, och med säte i Umeå. Syftet med bolaget är att driva utvecklingen av Norrländsk fortboll på ett affärsmässigt och lönsamt sätt, för att den ska klara av att möta och förädla morgondagens talanger. Bolaget startade sin verksamhet hösten 2007, på initiativ av ett antal personer med stort hjärta för fotboll och ungdomar.

 

Bakgrund

 

Under de senaste tio åren har det skett en stor förändring inom elitfotbollen i Sverige, den har blivit mer och mer professionell och kommersiell. Den kommer att fordra utveckling med engagemang och sportsligt fokus, men även affärsmässighet, lönsamhet och struktur. Internationellt sett så är Sverige något efter i sin utveckling av professionellt och kommersiellt satsande fotboll, i alla fall historiskt. Svenska fotbollsförbundet talade så sent som i 2006

års årsredovisning om ”bolagiseringstrender”. Man menade då utveckling när det gäller spelarförvärv. Dessa satsningar har olika format och målsättningar, där externt nätverk och kapital har en betydande roll. Det sportsliga integreras med kommersiella företags kravställningar. Tidigare har man försökt att driva föreningen mot stora mål, med små medel. Nu är det dags att driva bollen mot givna mål med professionella personer och möte morgondagens elitsatsande fotboll på rättvisa villkor!

 

Varför ett spelarutvecklingsbolag?

 

1. Större investeringsvilligtkapital ger större rörelsefrihet och möjlighet till annars omöjliga investeringar

2. Möjlighet till investering av talanger – större chans till sportsliga framgångar

3. Större chans till sportsliga framgångar – större intresse hos publik, media och näringsliv

4. Större intresse hos publik, media och näringsliv – mer intäkter i Umeå FC samt stärkning av varumärket Umeå FC

5. Bättre ekonomi för Umeå FC – utveckling av samarbetet med andra klubbar i Umeåregionen och övriga Norrland, flexibilitet och möjlighet till snabba lösningar vid exempelvis skador eller annan spelarfrånvaro.

 

Samarbetspartner

 

”Umeå FC:s vision är att nå allsvenskt fotbollsspel med ett tidigare delmål att etablera sig i superettan. Dessa visioner/mål ska främst nås och uppfyllas med spelare från närområdet och det inom givna realistiska ekonomiska ramar där klubbens framtid på intet sätt får äventyras.”

 

Med den visionen vill vi bygga upp ett ömsesidigt intressant samarbete där båda parterna eftersträvar sportsliga framgångar. Det innebär i sin tur en fördelning. Den sportsliga bedömningen görs av Umeå FC medan Nordanvinden stödjer spelarköp.

>>Tillbaka